Jan
5
2018

Победителите в Коледна игра на BGmaps с награди Nokia с Android

Победителите в Коледна игра на BGmaps с награди Nokia с Android са:

Angel Nachev с резултат 1448 точки, поставен на 04 януари 2018 печели голямата награда в категория „Играта Nokia с Android“ – NOKIA 6
Роза Аврамова печели Power bank
Lazar Milcehv и Лилия Петканчин печелят зарядно за кола NOKIA

Nadezhda Angelova с резултат 1369, поставен на 04 януари 2018 г. печели
голямата награда в категория „Българските градове и курорти“ – NOKIA 5
Маргарита Василева печели Power bank
Зарядно за кола NOKIA печелят Валерия Янкова и Христо Манджуков

Stan Zarkov с резултат 1446, , поставен на 22 декември 2017 г. печели голямата награда в категория „100-те национални туристически обекта“ – NOKIA 3
Зарядно за кола NOKIA печелят Ani Nikolova, Greta Ankova и Цецка Петкова

Поощрителна награда – чаша BGMaps и химикал получава Ani Ivanova.

Очакваме победителите да се свържат с нас като ни изпратят със съобщение до Facebook страницата на BGmaps https://www.facebook.com/BGmaps/ своите данни (име, фамилно име, както и телефонен номер за връзка , за да организираме връчването на наградите в следващите пет работни дни – до 12-ти януари 2017 г.

Наградите си победителите могат да получат  след 8 януари между 10:00 и 17:00 ч. не по-късно от 09.02.2018 г. , от офиса на BGmaps.com:

гр. София, бул. Цариградско шосе 115А, ДАТЕКС ГИС Център, етаж 6-ти, срещу документ за самоличност.

Екипът на BGmaps

Dec
18
2017

Коледна игра на BGmaps с награди Nokia с Android

Здравейте, приятели!
Предстоят много празници с много подаръци.
Ние от BGmaps.com, заедно с нашите партньори от Nokia с Android ще помогнем на дядо Коледа като се включим в празничното настроение и в раздаването на подаръците.

Играйте на Игрите на BGmaps във фейсбук: “Играта Nokia с Android”, “Българските градове и курорти”, и “100-те национални туристически обекта”, а ако искате да спечелите подарък, условията са прости – класирайте се в топ 20 и споделете публично поне един свой резултат от някоя от тези три игри на BGMaps на стената си от бутона „Сподели“ в края на играта.

 

 

 

 

 

 

 

 

Всеки участник, който желае да участва в разпределението на наградите в Играта трябва да изиграе поне 1 игра в Периода на Коледната игра и резултатът от играта му да бъде сред най-високите 20 резултата на съответната категория игра в 12:00 ч на 5 януари 2018 г. Всеки участник може да изиграе неограничен брой игри в съответната категория на Играта, като всяка категория има собствена класация с 20-те най-добри резултата.  Един участник може да спечели само една от предвидените награди в Играта.
Подробно описание на Общите условия можете да прочетете тук: http://blog.bgmaps.com/posts/1542

Наградите в Коледната игра са следните:

Три  големи награди – 3 броя телефони Nokia с Android.

• NOKIA 6 е голямата награда в категория „Играта Nokia с Android“

• NOKIA 5 е голямата награда в категория „Българските градове и курорти“

• NOKIA 3 е голямата награда в категория „100-те национални туристически обекта“

Дванадесет малки награди: две резервни батерии Power bank и десет зарядни за кола.

Определянето на печелившите по категории се извършва чрез томбола на случаен принцип измежду всички Участници, които отговарят на условията в Общите условия и които към 12:00 ч. на 5-ти януари 2018 г. са класирани в ТОП 20 в съответната категория.
Във всека от трите категории „Специалната игра Nokia с Android“, „Българските градове и курорти“ и „100-те национални туристически обекта“ ще бъдат изтеглени по една голяма и по 4 малки награди. Тегленето на печелившите ще бъде извършено в рамките на 4 работни дни след края на играта в присъствието на представители на Организатора и на партньорите от NOKIA с Android.

Пожелаваме Ви забавни мигове с игрите на BGmaps.com и NOKIA с Android!

 

 

Dec
18
2017

Общи условия нa Коледната игра на BGmaps с награди Nokia с Android

ОБЩИ УСЛОВИЯ НA КОЛЕДНАТА ИГРА НА BGMAPS

1. ОРГАНИЗАТОР НА КОЛЕДНАТА ИГРА

Коледната игри на BGmaps („Играта”) се организира от BGmaps, търговска марка на ДАТЕКС ООД, регистрирана в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 000713391, със седалище и адрес на управление в град София, ул. „Датекс“ № 4 („Организатор”), на територията на Република България със съдействието на NOKIA с Android.

Играта се провежда съгласно условията на настоящите

Общи условия:

2. ОБЩИ УСЛОВИЯ

2.1. Участниците в играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на коледната игра, наречени Общи условия на Играта.

2.2. Общите условия са изготвени съгласно изискванията на българското законодателство и ще бъдат публикувани на сайта http://blog.bgmaps.com/за целия период на Играта.

2.3. Организаторът на промоцията си запазва правото да променя или допълва официалните правила на играта, като промените влизат в сила след публикуване на сайта http://blog.bgmaps.com/.

2.4. Посредством включване в Играта участниците се обвързват с настоящите Общи условия и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Играта. В случай че участник не е съгласен с или не приема изменение на Общите условия, участникът следва да преустанови участието си в Играта. Преустановяването участието в Играта се извършва с изрично писмено заявление, отправено до Организатора на следния електронен адрес: support@datecs.bg или bgmaps@datecs.bg.

3. ТЕРИТОРИЯ И ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

3.1. Играта се провежда в профила на Игрите на BGmaps в обхвата на социалната мрежа Facebook на интернет страницата: https://apps.facebook.com/bgmapsgames/.

3.2. Играта се провежда в периода от понеделник – от 10 часа на 18.12.2017 г. до 12 часа на 05.01.2018 г. Организаторът си запазва правото да удължава периода на Играта или да прекратява предсрочно провеждането на Играта чрез изменение на настоящите Общи условия.

4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. Включването на Участниците в играта е свободно за български граждани на територията на България, на възраст над 18 години, и които трябва да имат профил в социалната мрежа Facebook в съответствие с правилата и условията й.

4.2. Участието в Играта трябва да бъде извършено от личен профил. Забранено е участие с фалшиви профили, с профили, създадени след обявяването на играта или да се взима участие в Конкурса от името на трета страна.

4.3. Служителите на ДАТЕКС ООД, участващи в организирането и провеждането на Играта, както и членове на техните семейства (деца и съпрузи), не могат да участват в Играта.

4.4. Организаторът на Играта има право по своя преценка и без предизвестие да изключи участник от Играта, включително, но не само, ако не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Общи условия и/или ако наруши някое от правилата на Играта.

4.5. Организаторът не е длъжен да потвърждава извършените регистрации в настоящата Игра.4.6. Всеки участник може да участва в Играта неограничен брой пъти.

5. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

5.1. Печелившите дават своето съгласие за обработване на предоставените от тях лични данни и съхраняване на територията на България от Организатора (в качеството на администратор на лични данни), за целите на Играта и отчитане предоставянето на награди. Организаторът декларира, че няма да предоставя данните на трети лица, освен за целите на настоящата Игра или в случаите, когато това е предвидено в закон. Всеки печеливш има право да оттегли по всяко време съгласието си за обработването на личните му данни.

5.2. Всеки печеливш има право на достъп до обработваните от Организатора свои лични данни и право да поиска от Организатора заличаване, коригиране или блокиране на данните, като отправи писмено заявление до Организатора на адреса на управление, лично от физическото лице или от изрично упълномощено от него лице чрез нотариално заверено пълномощно, или чрез изпращане на имейл на електронен адрес: support@datecs.bg или bgmaps@datecs.bg.

5.3. Отказът или оттеглянето на съгласието за събиране, обработване и използване на лични данни на печеливш може да доведе до невъзможност за получаване на награда, предоставяна в Играта.

6. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

6.1. Предмет на Играта е да се даде бърз и точен отговор на зададен въпрос посредством клик върху картата на точното място.  Играта се провежда в периода от 10 часа на 18.12.2017 г. до 12 часа на 05.01.2018 г. и се отнася до посочените категории игри на BGmaps: „Играта Nokia с Android“, „Българските градове и курорти“ и „100-те национални туристически обекта“, изиграни в посочения период, наречен още „Период на Коледната игра“.

6.2. Всеки участник, който желае да участва в разпределението на наградите в Играта трябва да изиграе поне 1 игра в Периода на Коледната игра, резултатът от играта му да бъде сред най-високите 20 резултата на съответната категория игра в 12:00 ч на 5 януари 2018 г и е споделил публично поне един свой резултат от някоя от тези три игри на BGMaps на стената си от бутона „Сподели“ в края на играта. Всеки участник може да изиграе неограничен брой игри в съответната категория на Играта, като всяка категория има собствена класация с 20-те най-добри резултата.

6.3. Всеки от участниците може да спечели само една от предвидените награди в Играта. В случай че участник е изтеглен за получаване на голяма и малка награда, участникът получава единствено голяма награда.

6.4. Всеки участник извършил поне 1 игра с резултат, който в края на в Периода на Коледната игра е в списъка на ТОП 20 на съответната категория участва в томболата за определяне на печеливш и получава шанс за получаване на награда.

6.5. Определянето на печелившите по категории се извършва чрез томбола на случаен принцип измежду всички Участници, които отговарят на условията в настоящите Общи условия и които към 12:00 ч. на 5-ти януари 2018 г. са класирани в ТОП 20 в съответната категория.Във всека от трите категории „Специалната игра Nokia с Android“, „Българските градове и курорти“ и „100-те национални туристически обекта“ ще бъдат изтеглени по една голяма и по 4 малки награди. Тегленето на печелившите ще бъде извършено в рамките на 4 работни дни след края на играта в присъствието на представители на Организатора и на партньорите от NOKIA с Android.

6.6. В рамките на 4 работни дни след провеждането на томболата Организаторът ще публикува списък с имената на печелившите участници в блога на BGmaps с URL адрес: http://blog.bgmaps.com/, както и във Facebook пост на страницата на BGmaps на  URL: https://www.facebook.com/BGmaps.

6.7. За да получат своите награди, победителите трябва да изпратят на лично съобщение на Facebook страницата на BGmaps https://www.facebook.com/BGmaps/ своите данни (име, фамилно име, както и телефонен номер за връзка, в рамките на 4 дни от публикуването на списъка с Победители.

6.8. Липсата на отговор в указания срок и/ или непредоставяне на цялата информация или неспазване на изискванията за допустимост, ще доведат до отнемане на наградата.

6.9. В случай на нежелание за вземане на награда от победител или нежелание за подписване на приемно-предавателен протокол Организаторът има правото да откаже връчване на наградата.

6.10. Наградите се предоставят срещу представяне на документ за самоличност и подписване на приемо-предавателен протокол с попълнени лични данни на печелившия. Получаването на големите награди следва да бъде потвърдено не по-късно от 09.02.2018 г.

7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1. Наградите в Коледната игра са следните:

7.1.1. Три  големи награди – 3 броя телефони Nokia с Android.

NOKIA 6 е голямата награда в категория „Специалната игра Nokia с Android“

NOKIA 5 е голямата награда в категория „Българските градове и курорти“

NOKIA 3 е голямата награда в категория „100-те национални туристически обекта“

7.1.2. Дванадесет малки награди: две резервни батерии Power bank и десет зарядни за кола.

7.2. Наградите не могат да се прехвърлят на друго лице и не се предлагат като пари в брой или други алтернативни предмети. Всеки спечелил има право да се откаже от наградата си.

8. СПОРОВЕ

8.1. Оспорвания от участници във връзка с провеждането на Играта могат да бъдат изпращани писмено или по електронна поща на адресите, посочени в тези Общи условия. Оспорване може да бъде изпращано до 3 дни от крайната дата на Играта. След тази дата оспорвания няма да бъдат разглеждани.

8.2. Настоящите правила са обвързващи по отношение на всички участници и наградени в Играта и решенията на Организатора са окончателни по отношение на всички въпроси, свързани с Играта.

9. ДЕКЛАРИРАНЕ НА НАГРАДИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА (ЗДДФЛ)

9.1. Съгласно чл. 13, ал. 1, т. 21 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), в сила от 01.01.2017 г, предметни награди на стойност над 30,00 лева са облагаем доход за физическото лице, което ги получава.

9.2. Организаторът издава на печелившия участник, получил награда в Играта, служебна бележка по образец за удостоверяване на стойността на непаричния доход. Печелившият, получил предметна награда над 30 лева, има ангажимент лично да декларира получения доход и да внесе дължимия по закон данък за него при подаването на годишната си данъчна декларация в сроковете и по реда, регламентирани в ЗДДФЛ.

Контакти с Организатора:

ДАТЕКС ООД – ДАТЕКС ГИС Център

BGMaps

Галя Тодорова, Кремена Неделчева

support@datecs.bg bgmaps@datecs.bg

Oct
5
2017

Актуалните зони за паркиране в София в сила от 1 октомври 2017 година

В BGmaps.com актуализирахме новите зони за паркиране в София, въведени от Столична община на 01.10.2017 г.

Можете да видите разположението им върху картата на София като изберете “Зони за паркиране” в раздел “Полезно в София”.

При паркиране в Синята зона цената е 2 лв./час. Може да се плати с изпращане на SMS на номер 1302, а максималното време за паркиране е до 2 часа.
Паркирането е платено в работни дни от 08.30 до 19.30 часа, а в събота – от 08.30 до 18.00 часа.

В Зелената зона максималното време за паркиране е 4 часа, а цената е 1 лев на час. Може да се плати с изпращане на SMS на номер 1303.

В сайта на Центъра за градска мобилност посочват, че платеното паркиране за зелената зона е в работните дни от 08.30 до 19.30 часа.

Зоните за паркиране се показват се с полупрозрачен слой – Синята и Зелената зона съответно в синьо и зелено върху самата карта.
Скриват се с повторно натискане на същия бутон или с избиране на друг обект от категорията “Полезно в София”.

Aug
8
2017

Зарядните станции за електромобили в BGmaps.com

В BGmaps.com вече можете да намерите информация за зарядните станции за електромобили. 

Освен местата, на които се намират зарядните станции, в сайта сме включили и информация за броя, типа и мощността на точките за зареждане.

Екипът на BGmaps

May
31
2017

Как да добавите нов обект в BGmaps?

В BGmaps сме предвидили възможността потребителите сами да добавят свои нови обекти в следните катетегории:
Аптеки, Бензино/газостанции, Болници и поликлиники, Детски градини, За децата, За животните, Забележителности, Заведения, Зъболекари, Лекари, Магазини, Спорт, Услуги, Училища, Хотели.

Ако искате да добавим нов обект в картите на BGmaps в някоя от тези категории, това може да стане в три лесни стъпки.

За да добавите нов обект в bgmaps не е задължително да влизате в сайта като регистриран потребител, но е много по-удобно, понеже с добавянето на обекта, ставате негов администратор, а за да можете при настъпване на промени да редактирате въведената информация или да изтриете обекта, това може да стане, само ако ползвате bgmaps като регистриран потребител.

Първа стъпка – Важно е поставите оранжевия кръг точно на мястото на обекта. Ако пропуснете тая стъпка, няма как да разберем къде точно се намира той. В BGmaps.com има подробни карти на всички градове в България, в много от тях имената на улиците се повтарят и описаните като текст забелязани неточности не са достатъчно прецизни. Кликнете върху картата точно на мястото, което имате предвид, с това позиционирате оранжевия кръг.

Втора стъпка – Кликнете върху оранжевия кръг и ще се отвори балон с информация, като този:


Кликвате върху линка “Добавяне на полезна информация за това място”.

Трета стъпка – Във формата, която се отваря от линка “Добавяне на полезна информация за това място”, можете да опишете обекта, който искате да добавим на това място и избирате категорията, в която попада.

Попълвате имейла си, защото на посочения имейл ще бъде изпратен линк за активация, от същия имейл ще можете и да редактирате информацията за обекта си при възникване на промени. След това опълвате буквите от captcha кода. Така въведената информация ще постъпи при нас след като натиснете бутона “Изпрати“.

И това е всичко. Нашият екип ще прегледа предожениението и ако няма дублиране на обектите, ще изпрати линк за активиране на обекта на посочения имейл.

А с всеки добавен обект Вие допринасяте информацията в BGmaps.com да продължава да бъде точна и актуална.

Екипът на BGmaps.com

Mar
15
2017

И наградените отиват на кино! :)

Нашата игра приключи. Ето имената на победителите, които ще получат по две кенчета с билети за София филм фест:

Denis Seydin
Hue G. Rection
Крум Трифонов
Jordan Grozdev
Desislava Bankova

За да получите кенчетата с билети можете да се свържете с нас чрез съобщение във фейсбук или на имейл reklama@bgmaps.com.
Честито!

И приятно гледане на филмите от София Филм Фест! 🙂
Екипът на BGmaps

Mar
7
2017

21 години София филм фест! Искате ли да спечелите билети за двама?

За поредна година BGmaps e партньор на София филм фест и затова отново ще подаряваме билети за кино.

Билетите за София филм фест и тази година са в кенче и вместо за конкретна прожекция, с наградата си можете да отидете на който филм си изберете от програмата.

На страницата siff.bg си избирате филм и следвате инструкциите, за да довършите резервацията си.

А можете да направите резервация в кината като просто продиктувате номера на билета си по телефона.

Звучи интересно, нали?

Включете се в надпреварата за кенчета като напишете коментар под този пост в нашата фейсбук страница.

Коментарите с най-много харесвания плюс тези, които впечатлят най-много нашия екип, ще донесат на своя автор две кенчета с билети за София филм фест.

Надпреварата за 10 кенчета ще приключи в сряда – 15 март 2017, в 11 часа и веднага след това ще изтеглим и съобщим имената на победителите.
Успех на всички!

Екипът на BGmaps

Feb
20
2017

Профилактика за един час

Поради профилактика на сървърите се налага временно преустановяване на услугите на BGmaps.com за един час утре – 21 февруари 2017 г. между 18:00 и 19:00 часа.

С тази профилактика целим подобряване на качеството на предоставяните услуги.

Предварително се извиняваме за временното неудобство!

Екипът на bgmaps

Feb
6
2017

Проблемът е отстранен. Сайтът работи нормално.

Нашият екип успя да отстрани техническия проблем.

Възстановена е нормалната работа на сайта.

Екипът на BGmaps