Честит Световен ГИС ден!

Днес е Световният Ден на Географските информационни системи. Празникът е известен като #GISday и се отбелязва по целия свят. За 18-та поредна година отбелязваме #GISDay и в България.

Това е една чудесна възможност за всички потребители на географските информационни системи и технологии да обменим опит и да споделим постиженията и вижданията си за развитието на ГИС в България и по света.

Честит Световен ГИС ден!
Happy #GISDay 2016!

Social Share Toolbar

Моля, отговорете